Gjenpartsbrev

Har du mottatt ett gjenpartsbrev kan det være fler ting du lurer på.

-Hvilken informasjon gis ut?
-Hva inneholder gjenpartsbrevet?
-Hvem kan foreta kredittsjekk?
-Hva gjør jeg dersom jeg mener noen har misbrukt dette?

Det er vanlig praksis at bedrifter tar ut kredittsjekk på privatpersoner i forbindelse med lån, avbetaling, forbrukslån og kredittkort.

Følgende informasjon gis utt dersom der blir foretatt en kredittsjekk på en privatperson:

-Folkeregistrert adresse
-Skatteligning (alm. inntekt, skatt, skatteklasse og formue) basert på opplysninger fra Skatteetaten
-Beregnet bruttoinntekt
-Næringsinteresser registrert i Brønnøysundregisteret
-Betalingsanmerkninger (feks. inkasso, utlegg og lønnstrekk) som er registrert hos ett kredittopplysningsbyrå. For mer informasjon se «Betalingsanmerkning».

Gjenpartsbrevet inneholder informasjon om:
– Hvem som har forespurt informasjon om deg
– hvilken informasjon som er utlevert om deg
– Kontaktinformasjon til kredittopplysningsbyrå og hvilket selskap som har foretatt kredittsjekken

Hvem har lov at kredittsjekke:
Kan du som privatperson gjøre dette?

Svaret er faktisk ja, og det er det mange som ikke benytter seg av – rett og slett fordi de ikke vet.
Begrunnelsen er risiko, ett eksempel er utleie fra privatperson til privatperson.

“Personvernnemnda har behandlet dette, og i nemndsavgjørelsen fra 2008 slås det fast at privatpersoner som skal leie ut bolig har mulighet til å kredittsjekke mulige leieboere fordi det er en risiko forbundet med å leie ut boligen sin. Det vil kun være adgang til å kredittsjekke de interessenter som fremstår som mest aktuelle” – kilde: Datatilsynet

Men i motsetning, så har ikke profesjonelle utleiere samme mulighet som privatpersoner til å kredittsjekke leietakere.

“Personvernnemnda kom til at de profesjonelle utleierne ikke tilfredsstiller kravet om den som innhenter kredittopplysninger må ha et saklig behov. Dette henger sammen med at nemnda mener at de profesjonelle må tåle en større risiko enn privatpersoner på dette området. Personvernnemnda argumenterte med at profesjonelle aktører har større mulighet til å pulverisere tapet og la også vekt på sosiale hensyn, fordi det vil være uheldig om visse grupper sperres fullstendig ute fra leiemarkedet”
K
ilde: Datatilsynet

NB! Utleiemeglere har lov, siden de gjør kredittsjekkene på vegne av privatpersoner.

For at gjøre en kredittsjekk må man ha personnummer og henvende seg til ett kredittopplysningsbyrå.

For å få ut disse opplysningene må man henvende deg til kredittopplysningsselskapene. Det er imidlertid opp til dem om de vil gi deg disse opplysningene eller ikke.

Tips i tilfelle av mistanke om misbruk:
-Søk etter deg selv på nett (Google eller andre søkemotorer)
-Sjekk deg selv på Gulesider.no etter nye telefonnummer og adresser
-Be om frivillig sperring av kreditt hos kredittopplysningsbyråene (Bisnode, Experian og Creditsafe)
-Sperre bankkonti som har blitt utsatt
-Meld direkte tilbake til kreditt/kortselskap dersom du finner mistenklige transaksjoner.
-Følg med på posten
-Kan sperre deg for uønsket adresseendring hos Posten
-Kontakt ditt forsikringsselskap og søk hjelp

Se også politiet sin guide her