Hvilke nøkkeltall kan vi bruke for å beskrive bedriftens økonomi?

Nøkkeltall er viktige indikatorer på bedriftens økonomi og må undersøkes nøye når du skal vurdere kredittverdigheten til dine kunder, leverandører og samarbeidspartnere. De brukes også for å optimalisere egen bedrift. Her ser vi nærmere på hvilke nøkkeltall vi kan bruke for å beskrive bedriftens økonomi, samt hva de forteller deg om virksomhetens økonomiske tilstand.


Trykk her for å laste ned eboken
5 enkle trinn til å kredittsjekke bedrifter


Profitabilitet og nøkkeltall: bedriftens inntjeningsevne

Overskuddsgrad, avkastningsgrad og egenkapitalens forrentning sier noe om hvor profitabel virksomheten er, og du kan bruke denne informasjonen når du skal vurdere om du vil investere eller samarbeide med en bedrift. Overskuddsgraden viser til hvor stort overskuddet er, mens avkastningsgraden viser til bedriftens evne til å generere overskudd som øker egenkapitalen. Forrentning viser til rentene på bedriftens kapital.

Det er viktig å vurdere forholdet mellom omsetning og omkostning, samtidig som du bør se nærmere på nøkkeltall som dekningsgrad. Dekningsgraden viser til hvor mye av omsetningen som brukes for å dekke fast omkostning. Omsetningshastighet sier noe om hvor kjapt og effektivt bedriften klarer å omsette. Disse tallene vil være avhengige av hvor lang tid kunder bruker på å betale, hvor lang kredittid leverandørene har og hvor lenge eventuelle varer ligger på lager.

Viktige nøkkeltall: Omkostninger og gjeld

Soliditetsgrad og likviditetsgrad er viktige nøkkeltall vi kan bruke for å beskrive bedriftens økonomi. Jo høyere soliditetsgrad og likviditetsgrad bedriften har, desto bedre evne har de til å tåle motgang og tap. Likviditetsgraden viser til evnen til å betale regninger, og tallene gjenspeiler forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Forvalt bruker følgende beregning på likviditet og soliditet:

Likviditet grad: Sum omløpsmidler/sum kortsiktig gjeld. Fører til følgende skala:

Ikke tilfredsst.SvakTilfredsst.GodMeget god
< 0,5 0,5-0,991-1,491,5-2> 2

Soliditet: Sum egenkapital *100/ sum egenkapital og gjeld. Fører til følgende skala:

Ikke tilfredsst.SvakTilfredsst.GodMeget god
< 3%3,00-9,99%10,00-17.99%18-40%> 40%

Totalkapitalrentabiliteten sier også noe om bedriftens lønnsomhet og viser hvilke avkastninger virksomheten får for sine eiendeler. Egenkapitalrentabilitet viser derimot avkastninger på egenkapitalen. I tillegg må du vurdere gjeldsgraden for å sette bedriftens gjeld opp mot egenkapital. Det er snakk om en solid bedrift, dersom gjeldsgraden er lav.

Sjekk kommentarer fra revisor

Vi anbefaler å ta en nærmere titt på andre forhold når du skal sjekke kredittverdighet. Det er selvsagt viktig å undersøke hvilke nøkkeltall vi kan bruke for å beskrive bedriftens økonomi, men det holder ikke å bare se på regnskapstallene. Det kan for eksempel hende at revisor eller styret har lagt ved kritiske kommentarer til årsregnskapet som setter ellers gode resultater i et dårlig lys.

Proff Forvalt gir deg tilgang til dato for når årsregnskapet ble levert inn, samt mulighet til å få e-postvarsel når visse bedrifter leverer inn regnskapet sitt. Dersom regnskapet leveres for seint gjentatte ganger, kan det indikere at bedriften også betaler regningene sine for seint.

Følg med på viktige endringer

Du unngår å tape penger ved å følge med på kunder og leverandører. Rettssjekk er en modul som varsler deg hvis det offentlige begjærer konkurs. 85 % av slike saker ender faktisk også i konkurs, og du kan dermed få varsler flere uker eller måneder før rettsmøtet. Det gir deg verdifull tid til å ta dine forhåndsregler.

Vi tilbyr også løsninger via Proff API som gir daglig oppdatert bedriftsinformasjon direkte fra våre databaser til dine systemer. Løsningen gir deg konsekvent, høykvalitetsdata fra skandinaviske selskap som kan integreres i CRM- og ERP-system. Du får oppdatert informasjon om kredittscore, ledelse, standard bedriftsdata og annen viktig informasjon.

Hvordan bruke nøkkeltall: bedrifter er i vekst

Du kan sammenligne nøkkeltall med foregående år for å se om din eller andres bedrifter er i vekst. Det kan også være gunstig å sammenligne nøkkeltall for bedrifter som ligner på hverandre for å sjekke hvor konkurransedyktig virksomheten er.

Proff Forvalt gir deg et raskt overblikk over kritiske nøkkeltall fra årsregnskap online for kunder og viktige partnere, samt viktig informasjon og kommentarer som er lagt ved årsregnskapet. Du kan i tillegg bestille fullstendige årsregnskap, noe som kan være spesielt interessant for revisorer og regnskapsførere. Du kan få mer informasjon om verktøyet, samt teste ut tjenestene gratis i 7 dager ved å klikke her.