Personvern

Proff Forvalts databehandlingsprosesser og ivaretakelse av ditt personvern er beskrevet i Proffs personvern-policy. Du kan når som helst be om innsyn i hvilken informasjon Proff Forvalt har registrert om deg.
Klikk på knappen nedenfor for å åpne vår innsynsportal. Du får svar innen 30 dager.
Be om innsyn/sletting i lagrede data

NB! Offentlig data om bedrifter og rolleinnehavere, som gjengis på Proff Forvalt, vil ikke bli slettet. Proff Forvalt behandler offentlige data i henhold til Lov om Enhetsregisteret, Lov om registrering av foretak, Lov om behandling av personopplysninger kapittel II og III, Stortingsproposisjon 56 LS (2017-2018) kapittel 6, og Europaparlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 (GDPR).

Proff Forvalt håndterer data i følgende kategorier:

Offentlig foretaks- og rolledata

DATAFELT GDPR-FORMÅL BESKRIVELSE PROFF FORMÅL LOVHENVISNING
Navn Artikkel 6 e Foretaksnavn og navn til offisiell rolleinnehaver Identifisering av juridisk enhet Lov om Enhetsregisteret §5 – §7
Adresse Artikkel 6 e Foretakets adresse og adresse til offisiell rolleinnehaver Identifisering av juridisk enhet Lov om Enhetsregisteret §5 – §7
E-postadresse Artikkel 6 e E-postadresse registrert i offentlige registre Identifisering av- og kommunikasjon med juridisk enhet Lov om Enhetsregisteret §5 – §7
Telefonnummer Artikkel 6 e Telefonnummer registrert i offentlige registre (vasket mot reservasjonsregisteret) Identifisering av- og kommunikasjon med juridisk enhet Lov om Enhetsregisteret §5 – §7
Fødselsdato/år Artikkel 6 e Offisiell rolleinnehavers fødselsdato/-år Identifisering av juridisk enhet Lov om Enhetsregisteret §5 – §7
Kjønn Kjønn til offisiell rolleinnehaver Brukes til statistiske formål samt for identifisering av juridisk enhet (fysisk person) Lov om behandling av personopplysninger §8 d)
Kartkoordinater Artikkel 6 e Utledes fra adresse (se ovenfor) Visning av juridisk enhets beliggenhet i kart Lov om Enhetsregisteret §5 – §7
Likningsopplysninger Likningsopplysninger fra skatteetaten, til utlevering av likningsopplysninger på selskapsform «ENK»NB! Dette utløser et gjenpartsbrev. Til visning av llikningsopplysninger på selskapsform «ENK»– NB! Dette utløser et gjenpartsbrev, samt oppslag er kun tilgjengelig på tjenesten Forvalt.no som er en lukket tjeneste. Innhentning av likningsopplysninger må skje med saklig grunn Konsesjon fra Datatilsynet

Kundedata

DATAFELT GDPR-FORMÅL PROFFS FORMÅL LOVHENVISNING
Navn Artikkel 6 a + b Oppfylle kontrakt Lov om behandling av personopplysninger §8 a) + b)
Adresse Artikkel 6 a + b Oppfylle kontrakt Lov om behandling av personopplysninger §8 a) + b)
E-postadresse Artikkel 6 a + b Oppfylle kontrakt Lov om behandling av personopplysninger §8 a) + b)
Telefonnummer Artikkel 6 a + b Oppfylle kontrakt Lov om behandling av personopplysninger §8 a) + b)

DN500 – Norges største bedrifter

For 10. år på rad kårer Dagens Næringsliv i samarbeid med Proff Forvalt de største bedriftene i landet.
DN500-listen inneholder Norges 500 største bedrifter rangert etter omsetning.
(les mer…)

Gjenpartsbrev

Har du mottatt ett gjenpartsbrev kan det være fler ting du lurer på.

-Hvilken informasjon gis ut?
-Hva inneholder gjenpartsbrevet?
-Hvem kan foreta kredittsjekk?
-Hva gjør jeg dersom jeg mener noen har misbrukt dette?
(les mer…)

Frisk vår i innlandet

Det ble etablert åtte prosent flere bedrifter i Hedmark i årets fem første måneder, sammenlignet med fjoråret. Det toppet seg i mai med hele 29 prosent flere nyetableringer enn i 2015.

Det førte Hedmark helt til topps på listen over nyetableringer i mai 2016, sett i forhold til mai 2015. Totalt ble det etablert 229 bedrifter i Hedmark i mai, 52 flere enn året før. Målt i antall bedrifter var det bare storby-fylkene Rogaland (122), Oslo (100), Hordaland (99) og Sør-Trøndelag (89) som kunne notere seg større vekst i mai, sett i forhold til året før.

Totalt ble det etablert 6 473 bedrifter i mai 2016, ca. 11 prosent flere enn i mai 2015. Samtidig falt antall konkurser med 4,3 prosent
(les mer…)

Konkursprediksjon i anbudssammenheng

Proff Forvalt viser sannsynlighet for at en bedrift går konkurs.

Analysen er basert på statistisk regresjon. Det vil si at man ved hjelp av de harde fakta om tidligere konkurser finner ut hvor stor sannsylighet det for at en bedrift, med deres regnskapstall, går konkurs.
Med konsesjon til å drive kredittvurdering, gir Proff Forvalt deg en kredittrangering som er spesialdesignet for våre brukere. Den vil indikere om det er lav, moderat, høy eller ekstremt høy risiko for at en bedrift vil gå konkurs. Kredittraten er basert på nøkkeltall fra alle innleverte årsregnskap.

(les mer…)

Etablerings-bonanza i Agder-fylkene

Månedstallene fra Proff Forvalt viser en kraftig økning i antall konkurser på landsbasis. På etableringsfronten troner Agder-fylkene på toppen.

I april 2016 ble det etablert 311 selskaper i Vest-Agder, hele 107 flere enn samme periode året før. Faktisk var det kun storfylkene Oslo og Hordaland som kunne notere seg for flere absolutte nyetableringer enn Vest-Agder i april. Målt i prosentvis økning havnet nabofylket Aust-Agder på topp med 60,7 prosent flere nyetableringer i april 2016 enn året før. Vest-Agder havnet på «kun» 52,5 prosent. (les mer…)

Gründerånden lever i Rogaland

Månedstallene fra Proff Forvalt viser at det var 29,5 prosent flere nyetableringer i februar 2016 enn året før i oljefylket Rogaland. (les mer…)

Ny bransjeinndeling på Proff Forvalt

NACE-bransjer kan fort bli vanskelig og uoverskuelig å forholde seg til.
Vi har gjort det enklere og har nå koplet Proff bransjer mot NACE-bransjer, slik det er enkelt å velge f.eks. bransje “Transport”, som da dekker over fler NACE-bransjer i ett søk.

Treff i Proff-bransjer
Andre transportmidler
Andre transportmidler – reparasjon og vedlikehold
Gods- og varetransport
Passasjertransport
Rørtransport
Shipping og sjøtransport
Transport
Transportanlegg
Transportbånd
Transportutstyr
Transportøkonomisk rådgivning

Relaterte Proff-bransjer
Maskiner og utstyr
Jernbane og sporvei
Drosjer