Hvor sannsynlig er det at kunden din går konkurs neste uke eller neste år?

Vil du vite sannsynlighet for at kunden din eller samarbeidspartnerne og leverandørene dine går konkurs? En god predikasjon basert på siste innleverte regnskap er viktig. Du bør også tidig sjekke nye inkassosaker, samt om det har kommet andre kritiske kunngjøringer som for eksempel tvungen pant. Du kan også se om det offentlige eller private har oversendt sak til retten, takket være vår nye modul Rettssjekk. Les videre for å få svar på hvordan du kan sjekke hvordan din og andres bedrifter fremstår.


Trykk her for å laste ned eboken
5 enkle trinn til å kredittsjekke bedrifter


Sjekk din predikasjon for sannsynlighet konkurs

Kjenner du til ratingen til ditt selskap og andres selskaper? Det er mange årsaker til hvorfor du bør ta en kredittsjekk før du inngår avtaler med andre bedrifter, men hovedsakelig er det for å unngå å kaste bort tid og penger på kunder med manglende betalingsevne.

Tap på fordringer kan i tillegg føre til at du må kreve en høyere pris av dine «gode» kunder og derfor bli mindre konkurransedyktig. En konkurspredikasjon vil dermed også ha innvirkning på sannsynligheten for å vinne anbud og få innvilget lån. Mange anbudsgivere bruker vår modell for innhenting av anbud.

Konkursprediksjon rangeres på en skala fra A til D. A er best og D den dårligste.

RatingSannsynlighetsintervall
A1 – Lav risiko0 – 0,2 %
A2 – Lav risiko0,2 – 0,5 %
B1 – Moderat risiko0,5 – 1,5 %
B2 – Moderat risiko1,5 – 3 %
B3 – Moderat risiko3 – 7 %
C1 – Høy risiko7 – 15 %
C2 – Høy risiko15 – 50 %
D – Ekstrem høy risiko50 – 100 %

Den viktigste driveren for å få A rating er at man har høy egenkapital i forhold til totalkapitalen. Jo lavere denne er i forholdet, desto mer gjeld har selskapet. Driftsinntekter og driftsresultat er også meget avgjørende forhold, samtidig som det er viktig å ta hensyn til andre økonomiske parametere. Store svingninger i inntekt kan og i tillegg ha en negativ innvirkning, og det tyder på at bedriften ikke er stabil nok til å få en god kredittscore.

Har du nylig startet opp en bedrift? Nyetablerte bedrifter har ikke lang nok regnskapshistorikk til at offentlige registre kan gi tilfredsstillende informasjon om kredittverdighet. Det kan i så fall være relevant å se på andre forhold for å vurdere kredittverdigheten til nye foretak, for eksempel aksjekapital og eiernes tidligere roller i andre bedrifter. Du kan også se etter betalingsanmerkninger og sjekke Rettssjekk.

Sjekke enkeltpersonsforetak

Dersom enkeltpersonsforetaket er regnskapspliktig, vil regnskapet gi verdifull innsikt. Du kan også se på eierens tidligere historikk, samt sjekke frivillig og tvungen pant. De fleste ENK leverer derimot ikke inn årsregnskap. Proff Forvalt vurderer derfor innehavers ligningstall ved kredittsjekk.

Helhetlig vurdering av bedriftens kredittverdighet

Det er ikke uvanlig at en bedrift har betalingsanmerkninger, og en enkelt anmerkning teller ikke nødvendigvis mot dere om dere har en god grunn. Foretak kan ha betalingsanmerkninger grunnet uenigheter og tvister, og det kan også oppstå misforståelser.

De største selskapene er som oftest dem med flest betalingsanmerkninger. De har stålkontroll på innkommende fakturaer, og de bryr seg lite om tilsendte fakturaer fra ukjente, useriøse aktører som det dessverre finnes en del av. Det er like viktig å sjekke situasjonen med pant, og da selvfølgelig tvungen pant og hvem kreditoren er.

Rettssjekk: Få varsel om mulige konkurser

Vår nye modul Rettssjekk lar deg sjekke hvilke av dine kunder som er på vei til rettsak, opptil flere måneder i forkant. Tidligere ble du varslet når det forelå en dom, men nå får du beskjed med én gang noe er i gjære. Vi vet at når det offentlige går til retten, så ender 85 % av sakene opp med konkurs. Dette er derfor et svært viktig signal om at du kanskje bør gi litt mindre kreditt i denne perioden.

I tillegg til det overnevnte, er det også andre faktorer som kan ha innvirkning på bedriftens kredittverdighet. Man bør se nærmere på kriterier som omsetning, årsregnskap, påliteligheten til viktige rolleinnehavere og lignende for å få et helhetlig inntrykk av bedriften. Proff Forvalt synligjør en rating på følgende parametere:

  • Lønnsomhet
  • Likviditet
  • Soliditet

Når du har skaffet deg en oversikt over konkurspredikasjon og disse tre parameterne, så kan du kategorisere dine kunder etter A, B, C, D eller på andre måter. Du må vurdere nøye om du skal fortsette samarbeid med selskap som har en dårlig score. Et alternativ er å tilby dem forskuddsbetaling eller spørre etter bankgaranti.

Du må også vurdere din egen risikovillighet, samt fortjeneste for ulike forskjellige produktsortiment. Har du kun 10 % fortjeneste på et produkt, må du i så fall selge 10 stk. ekstra for å dekke inn tapet på en fordring. Det lønner seg derfor å sjekke ovenstående punkter veldig nøye.

Hvordan sjekke de kritiske faktorene i et foretaks økonomi

Du skaffer deg enkelt oversikt over betalingsanmerkninger, kredittrating og andre forhold som påvirker kredittverdighet ved å bruke et pålitelig kredittsjekkverktøy. Vi har en rekke moduler og tjenester som gir deg stålkontroll.

Vi tilbyr også løsninger via Proff API som gir daglig oppdatert bedriftsinformasjon direkte fra våre databaser til dine systemer. Løsningen gir deg konsekvent, høykvalitetsdata fra skandinaviske selskap som kan integreres i CRM- og ERP-system. Du får oppdatert informasjon om kredittscore, ledelse, standard bedriftsdata og annen viktig informasjon.

Proff Forvalt gir deg gratis tilgang i 7 dager, slik at du kan sjekke kredittscore for deg selv og dine kunder, samarbeidspartnere og leverandører på noen få tastetrykk.