DN500 – Norges største bedrifter

For 10. år på rad kårer Dagens Næringsliv i samarbeid med Proff Forvalt de største bedriftene i landet.
DN500-listen inneholder Norges 500 største bedrifter rangert etter omsetning.

Det som gjør denne listen unik, er at tallene hentes inn manuelt og publiseres via DN500-listen.

I tillegg er det gjort en manuell bearbeidelse av listen for å sikre kvaliteten på informasjonen. Vi har blant annet fjernet datterselskap fra listen, slik at ikke samme tall rapporteres flere ganger.

Listen er basert på tall som selskapet selv har rapportert inn til ­­DN/ Forvalt, eller som er hentet fra selskapets offisielle årsregnskap. Ikke alle tall er ferdig revidert og godkjent av revisor eller generalforsamling.

Hovedregelen i DN500 er at bare norskregistrerte selskaper kan være med i listen.
Utvalget av selskaper i DN500 ­varierer noe fra år til år. Rangeringen er relativ. At et selskap faller på ­listen, betyr ikke nødvendigvis at ­selskapets omsetning faller. Det ­betyr bare at andre selskaper har gjort det bedre og gått forbi på listen.

Listen inneholder følgende regnskapstall:

  • Totale driftsinntekter
  • Driftsresultat
  • Ordinært resultat før skatt
  • Årsresultat
  • Egenkapital
  • Totalkapital
  • Konserntall
  • Gjennomsnittlig antall ansatte

Den komplette listen med økonomiske nøkkeltall for Norges største bedrifter fra de to siste regnskapsårene trykkes i Dagens Næringsliv.

Bestill oversikt over Norges 500 største berifter her!