Er du rigget for fremtiden?

Hvor mye tenker bedriften din over fremtiden? Det er ingen enkel sak å spå om fremtiden, fler prøver og fler skaper modeller som skal måle og forutsi hva som kommer til å skje.

Bedriftene i Norge må være forberedt på endringer, og det forutsetter at bedriftene er fleksible og tilpasningsdyktige nok til å tåle forandring. Endringene skjer i raskt tempo og dette gjelder ikke bare for små bedrifter.

Bedrifter som vokser raskt blir fort komplekse og får ikke alltid gjort en grundig analyse av egen situasjon. Oftest kommer «her-og-nå» saker som må løses først, da blir de mindre fleksible og rammes hardere av makro økonomiske endringer.

Overlevelse handler om å være fleksibel og tørre prøve ut nye ting for å tilpasse seg markedet innen en gitt bransje.

Konkurranseintensiteten

Konkurranseintensiteten påvirkes av flere faktorer, både av interne og eksterne krefter.

Intensiteten kan i hovedtrekk måles på følgende spørsmål som er viktige for bedriften din:

  • Hvordan er konkurransen mellom bedriftene i din bransje?
  • Hvilket press har tjenesten/produktet ditt fra substitutter?
  • Finns det nyetableringer som truer?
  • Hvilken makt har kundene dine over bedriften din?
  • Hvilken makt har dine leverandører over bedriften din?

Overvåkning

I Proff Forvalt finner du vår overvåkningsfunksjon der du kan sette opp skreddersydd overvåkning for både kunder, leverandører og eventuelle konkurrenter.
Du får nyttig informasjon om nyetableringer og konkurser som angår nettopp deg.

  • Varsling om kunngjøringer
  • Varsling om panteheftelser
  • Varsling om nyhetssaker
  • Varsling om nyregistreringer/konkurser

Her kan du blant annet få epostvarsling med en gang det skjer en endring på bedriftene du har satt opp på din liste.

Fler konkurser/tvangsavviklinger – flere nyetableringer

I 1. halv år av 2015 er det rapportert i omlag av 100 fler konkurser/tvangsavviklinger enn samme periode i 2014.
Det er i første halvår av 2015 registrert ca. 120 fler nyetableringer sammenliknet med samme periode i 2014.

Få kontrollen

Kontroll med kunder og leverandører, sammenligning av bedriftens økonomi mot konkurrentenes og en bevissthet om egne markedsandeler i bransjen – dette er nøkkelord for å ta kontroll over egen situasjon.
Konkurransen avhenger blant annet av om bransjen er i vekst, tilbakegang eller i stagnasjon. Ved hjelp av konkurrentanalysen på Proff Forvalt kan du sjekke din egen bedrift mot konkurrentene i akkurat din bransje.