Etablerings-bonanza i Agder-fylkene

Månedstallene fra Proff Forvalt viser en kraftig økning i antall konkurser på landsbasis. På etableringsfronten troner Agder-fylkene på toppen.

I april 2016 ble det etablert 311 selskaper i Vest-Agder, hele 107 flere enn samme periode året før. Faktisk var det kun storfylkene Oslo og Hordaland som kunne notere seg for flere absolutte nyetableringer enn Vest-Agder i april. Målt i prosentvis økning havnet nabofylket Aust-Agder på topp med 60,7 prosent flere nyetableringer i april 2016 enn året før. Vest-Agder havnet på «kun» 52,5 prosent.

Også i mars 2016 gikk Vest-Agder spesielt, men også Aust-Agder, mot strømmen med flere etableringer enn samme periode året før.

For landet under ett havnet antall nyetableringer i april 2016 på 7 203 – en økning på 12,7 prosent i forhold til samme periode i 2015.

Antall konkurser og tvangsavviklinger økte med hele 30,9 prosent i april 2016. Totalt ble det registrert 513 konkurser og tvangsavviklinger i perioden.

Fokus på oppstartsbedrifter

Daglig leder og rådgiver Atle Tjelflaat ved Etablerersenteret i Vest-Agder sier at årsaken til veksten er sammensatt, men at den nok har sammenheng med de mange oppsigelsene i petroleumsnæringen.

– Heldigvis er det en del av de som blir sagt opp som har tanker og ideer om å utvikle sitt eget. En annen årsak som jeg liker å trekke frem er at vi har et godt system for å ivareta gründere som har tanker om å starte sitt eget, sier Tjelflaat.

Etablerersenteret i Vest-Agder har hatt en økning på 50 prosent i antall henvendelser i første kvartal i år i forhold til i fjor.

Tjelflaat forteller at utsiktene for næringslivet i regionen også er sammensatt.

– Petroleumsnæringen sliter fortsatt med oppsigelser og det gjør at de etterspør færre varer og tjenester her, og det får ringvirkninger som vi nok vil merke en stund fremover. På den andre siden har vi mer eksportrettet virksomhet som nyter godt av den svake kronekursen, sier han.

Seniorrådgiver Runar S. Brøvig i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen sier at det er gledelig at Vest-Agder er på topp, og for så vidt overraskende hvis man ikke tenker seg om.

– Vi har fått mye ledig kapasitet av flinke folk som kanskje har gått med en idé, og som nå får muligheten til å realisere den. I tillegg er det igangsatt flere initiativer for oppstartsbedrifter som for eksempel gründerhuset Coworx i Markens gate og Veksthuset Lumber, der folk kan sitte gratis i tre måneder.
Ledig kapasitet, flinke folk og fokus på å hjelpe dem med oppstart, er de viktigste årsakene til den høye etableringstakten, tror Brøvig.

– Vi i Næringsforeningen ønsker å støtte opp om dette, og har samlet en del av lederne i forskjellige bransjer og prøver å legge til rette for at de møtes regelmessig for å se hva vi kan gjøre. Det er stort fokus på dette, sier Brøvig.

Tøft på Vestlandet

Oslo troner som vanlig øverst når det gjelder absolutt antall nyetablering.

Mot strømmen i april finner vi Østfold, Finnmark og Oppland som alle kan notere en nedgang i antall etableringer i forhold til mars 2015. Vestfold var mest stabile fylke med kun to nyetableringer i april.

I tillegg til Agder-fylkene hadde både Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Oslo, Telemark, Troms og Rogaland tosifret økning i antall etableringer.

Den store økningen i antall konkurser sett i forhold til april 2015, viser seg i de fleste fylker. Hordaland utmerker seg i negativ retning med en økning på 132 prosent – faktisk 10 flere konkurser enn Oslo – mens Akershus utmerker seg i andre enden med en nedgang på 15,7 prosent.

Her finner du tallene for konkurser, tvangsavviklinger og nyetableringer for april måned 2016, sammenliknet mot samme periode i fjor basert på fylke.

* Konkurs tall er basert på status konkurs og tvangsavviklet.
* Nyetableringer er basert på registreringsdato.

April 2016
icon-nyetabl
Nyetableringer
Totalt
7203

(Apr. 2015 – 6389)

icon-konk
Konkurser
Totalt
513

(Mar. Apr- 392)

Fylke Apr. 2016 Apr. 2015 Endring Apr. 2016 Apr. 2015 Endring
Akershus 787 720 +67 43 51 -8 ic-down
Aust-Agder 172 107 +65 10   5 +5
Buskerud 367 309 +58 26 22 +4
Finnmark 92 98 -6 ic-down 4 3 +1
Hedmark 217 193 +24 13 12 +1
Hordaland 708 575 +133 72 31 +41
Møre og Romsdal 316 284 +32 16 12 +4
Nordland 256 251 +5 19 15 +4
Nord-Trøndelag 161 152 +9 14 9 +5
Oppland 224 229 -5 ic-down 14 17 -3 ic-down
Oslo 1404 1244 +160 122 91 +31
Rogaland 604 508 +96 46 29 +17
Sogn og Fjordane 105 101 +4 1 4 -3 ic-down
Svalbard 5 3 +2 ic-up
Sør-Trøndelag 376 368 +8 22 22
Telemark 247 208 +39 18 13 +5
Troms 204 181 +23 13 7 +6
Vest-Agder 311 204 +107 ic-up 20 14 +6
Vestfold 302 300 +2 15 17 -2 ic-down
Østfold 345 354 -9 ic-down 25 18 +7

Ønsker du eldre konkurstall, vennligst ta kontakt med en kundekonsulent
Utfør gratis kredittsjekk i 7 dager på Proff Forvalt

Foto: Pixabay