Frisk vår i innlandet

Det ble etablert åtte prosent flere bedrifter i Hedmark i årets fem første måneder, sammenlignet med fjoråret. Det toppet seg i mai med hele 29 prosent flere nyetableringer enn i 2015.

Det førte Hedmark helt til topps på listen over nyetableringer i mai 2016, sett i forhold til mai 2015. Totalt ble det etablert 229 bedrifter i Hedmark i mai, 52 flere enn året før. Målt i antall bedrifter var det bare storby-fylkene Rogaland (122), Oslo (100), Hordaland (99) og Sør-Trøndelag (89) som kunne notere seg større vekst i mai, sett i forhold til året før.

Totalt ble det etablert 6 473 bedrifter i mai 2016, ca. 11 prosent flere enn i mai 2015. Samtidig falt antall konkurser med 4,3 prosent

Fokus på bio-økonomi
– Det overrasker meg ikke. Vi har våre egne målinger og ser at det tikker inn, sier daglig leder Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark – som jobber for og med gründere i fylket.

Han forteller at fokus i mange år har ligget på satsing på grønn bio-økonomi: Bedrifter og industrialisering basert på jordbruk og skogbruk.

– Vi har hatt mye fokus på dette og det fører til at det blir interesse for entreprenørskap. Vi har også jobbet mer med industrien for å se på knoppskyting fra den. Sør i fylket har vi en heldekkende rolle og jobber med alle mulige gründere, mens i resten av fylket jobber vi sammen med kommunal førstelinjetjeneste. Vi fokuserer på å hjelpe vekstbedriftene, sier Larsen.

Han trekker frem klyngen Heidner, som er den eneste grønne bio-økonomiklyngen i Norge.

– Det er en klynge med ca. 30 store og små bedrifter. Der ligger det masse vekst rundt det jeg vil kalle teknologi og genetikk. Det er den klyngen som legger grunnlaget for alt vi produserer av mat i Norge, fastslår Larsen.

Tror trenden vil fortsette
På spørsmål om hva slags fortrinn Hedmark har som næringslivsfylke, svarer Larsen at hedmarkingen er vant til å klare seg selv.

– Vi trekker litt oppgitt på skuldrene og smiler når vi hører at det nå er Vestlandets tur. Jeg trodde faktisk at med satsing på bioøkonomi, var det vår tur nå. Men det er innlandets tradisjonelle måte, det å ha penger på bok og klare seg selv. Det er et fortrinn, men også en ulempe hvis man kommer med teknologibedrifter. Vi jobber nå med å få på plass et fond og samarbeid med kapitalmarkedet, forteller Larsen.

– Tror du den positive trenden vil fortsette i Hedmark?

– Ja, faktisk. Det er flere ting som spiller inn: I sør har vi gjort en rekke tiltak og det sporer an til økt gründerånd. Det er flere som ser at fremtiden kanskje ikke er å bli fast ansatt i en større industribedrift, men heller skape sin egen arbeidsplass. Jeg tror også det vi ser, er litt av utvidelsen av Oslo. Det er en trend at folk er villige til å pendle litt lenger en stund, men så tenker de at «nei, vet du hva, kanskje jeg skulle starte min egen bedrift».

Antall konkurser gikk ned
I tillegg til Hedmark kunne både Rogaland, Sør-Trøndelag og Telemark notere seg en vekst på over 20 prosent. Ser vi bort fra Svalbard var det kun Sogn og Fjordane, Østfold, Oppland og Akershus som opplevde færre etableringer i mai 2016 i forhold til mai 2015. Men for disse fylkene var endringene små.

Antall konkurser gikk ned i mai sett i forhold til fjoråret. Relativt små tall gir store prosentvise utslag, men på topp finner vi Troms med en økning på 200 prosent, etterfulgt av Sogn og Fjordane og Hedmark som begge kunne notere seg en dobling i antall konkurser.

Størst tilbakegang i antall konkurser finner vi i Buskerud og Nord-Trøndelag. Storby-fylkene Oslo, Hordaland, Rogaland og Sør-Trøndelag sto for 46 prosent av alle konkursene. Legger vi til Akershus representerer de nevnte fylkene 58 prosent av alle konkursene i mai.

Her finner du tallene for konkurser, tvangsavviklinger og nyetableringer for mai måned 2016, sammenliknet mot samme periode i fjor basert på fylke.

* Konkurs tall er basert på status konkurs og tvangsavviklet.
* Nyetableringer er basert på registreringsdato.

Mai 2016
icon-nyetabl
Nyetableringer
Totalt
6473

(Mai 2015 – 5843)

icon-konk
Konkurser
Totalt
441

(Mai 2015 – 461)

Fylke Mai 2016 Mai 2015 Endring Mai 2016 Mai 2015 Endring
Akershus 732 733 -1 ic-down 55 56 -1 ic-down
Aust-Agder 136 129 +7 7   12 -5 ic-down
Buskerud 302 297 +5 ic-up 17 32 -15 ic-down
Finnmark 87 73 +14 ic-up 5 7 -2 ic-down
Hedmark 229 177 +52 18 8 +10
Hordaland 621 522 +99 58 40 +18
Møre og Romsdal 293 255 +38 19 26 -7 ic-down
Nordland 247 222 +25 16 28 -12 ic-down
Nord-Trøndelag 140 120 +20 ic-up 7 13 -6 ic-down
Oppland 188 192 -4 ic-down 11 12 -1 ic-down
Oslo 1249 1149 +100 89 99 -10 ic-down
Rogaland 558 436 +122 33 29 +4
Sogn og Fjordane 101 108 -7 ic-down 7 3 +4
Svalbard 4 7 -3 ic-down
Sør-Trøndelag 438 349 +89 ic-up 22 26 -4 ic-down
Telemark 196 158 +38 ic-up 11 9 +2
Troms 174 147 +27 ic-up 12 4 +8
Vest-Agder 231 216 +15 ic-up 14 15 -1 ic-down
Vestfold 262 251 +11 ic-up 18 15 +3
Østfold 285 302 -17 ic-down 22 27 +5

Ønsker du eldre konkurstall, vennligst ta kontakt med en kundekonsulent.
Mer bedriftsinformasjon og muligheten for gratis kredittsjekk i 7 dager på Proff Forvalt.