Gründerånden lever i Rogaland

Månedstallene fra Proff Forvalt viser at det var 29,5 prosent flere nyetableringer i februar 2016 enn året før i oljefylket Rogaland.

I februar 2016 ble det etablert hele 689 bedrifter i Rogaland, mot 532 i samme periode året før. Antall konkurser og tvangsavviklinger holdt seg stabil med 22 i år og 23 i fjor.

Les hvordan du kan avdekke konkursryttere.

Sammen med Aust-Agder var Rogaland var det fylket som prosentvis vokste mest i antall etableringer i februar 2016.

For landet under ett havnet antall nyetableringer i februar 2016 på 8 093 – en økning på ca. 7,4 prosent i forhold til samme periode i 2015.

Antall konkurser og tvangsavviklinger falt med 0,9 prosent i februar 2016. Totalt ble det registrert 460 konkurser og tvangsavviklinger i perioden.

Ser nye muligheter
Man kan fort få inntrykk av depresjon i Stavanger-regionen på grunn av oljenedturen, men det ser ut som om gründerånden lever i beste velgående når man ser på veksten i antall nyetableringer.

– Det er tall vi kjenner oss igjen i. Utenfra kan man få inntrykk av en depressiv stemning i regionen, men sett innenfra er det en «brett opp ermene»-holdning, fastslår kommunikasjonssjef Egil Hollund i Næringsforeningen i Stavangerområdet.

Han forteller at de i fjor startet opp prosjektet «Nye Muligheter» – et gründerprosjekt som opplevde stor interesse.

– Innovasjon Norge, som en av partnerne i dette prosjektet, delte ut nesten 60 millioner kroner i etableringsstøtte til 220 bedrifter i fjor. Mens det i 2014 – som kanskje var toppåret for oljen – var 98 bedrifter som fikk rundt 31 millioner kroner. Så det var en markant økning i fjor, sier Hollund.

Kommunikasjonssjefen ser ingen grunn til at trenden ikke skal fortsette.

– Det er mange folk som ikke lenger har høy lønn fra olje og gass, som nå ser nye muligheter. Det er mange flinke folk med mye spesialkompetanse som ser sitt snitt til å bruke den på andre områder.

Hollund karakteriserer oppstartsbedriftene som en blanding av «spinoffs» fra det tradisjonelle energiområdet og nyvinninger innen ny energi, smartteknologi for helse og smarte byer.

– Men også mat er et viktig område. Rogaland er Norges matfylke nummer en, og er en viktig næring. I tillegg har vi et betydelig antall teknologibedrifter i et videre spekter.

Tungt i Østfold
Oslo troner som vanlig øverst når det gjelder antall nyetablering og konkurser, etterfulgt av Akershus på etableringssiden.

I tillegg til Rogaland utpeker Aust-Agder seg positivt på etableringsfronten med en vekst på 29,1 prosent. Aust-Agder har også den nest største prosentvise økningen i antall konkurser og tvangsavviklinger med 137,5 prosent – kun slått av Østfold med ca. 143 prosent.

Antall etableringer fra februar 2016 til februar 2015 falt mest i vårt nordligste fylke. Etableringene i Finnmark falt med ca. 23 prosent. Mest stabilt var det i Nord-Trøndelag og Vest-Agder.

Her finner du tallene for konkurser, tvangsavviklinger og nyetableringer for februar måned 2016, sammenliknet mot samme periode i fjor basert på fylke.

* Konkurs tall er basert på status konkurs og tvangsavviklet.
* Nyetableringer er basert på registreringsdato.

Februar 2016
icon-nyetabl
Nyetableringer
Totalt
8093

(Feb. 2015 – 7532)

icon-konk
Konkurser
Totalt
460

(Feb. 2015 – 464)

Fylke Feb. 2016 Feb. 2015 Endring Feb. 2016 Feb. 2015 Endring
Akershus 923 792 +131 43 49 -6 ic-down
Aust-Agder 191 148 +43 19 8 +11
Buskerud 417 426 -9 ic-down 32 27 +5
Finnmark 93 121 -28 ic-down 2 7 -5 ic-down
Hedmark 244 233 +11 13 13
Hordaland 804 688 +116 55 55
Møre og Romsdal 354 341 +13 20 24 -4 ic-down
Nordland 295 280 +15 ic-up 17 22 -5 ic-down
Nord-Trøndelag 171 171 5 10 -5 ic-down
Oppland 244 233 +11 18 16 +2
Oslo 1534 1516 +18 82 76 +6
Rogaland 689 532 +157 ic-up 22 23 -1 ic-down
Sogn og Fjordane 135 124 +11 ic-up 5 9 -4 ic-down
Svalbard 5 7 -2
Sør-Trøndelag 472 440 +32 23 19 +4
Telemark 226 237 -11 ic-down 18 19 -4 ic-down
Troms 230 244 -14 ic-down 13 22 -9 ic-down
Vest-Agder 267 268 -1 ic-down 22 23 -1 ic-down
Vestfold 371 352 +19 ic-up 17 25 -8 ic-down
Østfold 428 379 +49 ic-up 34 14 +20

Ønsker du eldre konkurstall, vennligst ta kontakt med en kundekonsulent
Mer informasjon om de nevnte bedriftene kan du finne på www.forvalt.no eller www.proff.no