Integritetspolicy

Proffs personvernerklæring

 1. Generell beskrivelse av hvordan vi behandler opplysninger
 2. Hvilke opplysninger samles inn, og til hvilket formål?
 3. Utlevering av personopplysninger til en annen part
 4. Sikkerhet og integritet
 5. Rettslig grunnlag
 6. Hvor behandles opplysningene dine?
 7. Eksterne koblinger
 8. Hva er dine rettigheter og valg?
 9. Endringer i personvernerklæringen
 10. Kontakt oss

Proff AS, 918 298 037,  er et bedrift  av selskaper med forretningsvirksomhet i Norge, Sverige og Danmark. I Proff behandler vi personopplysninger om kunder og brukere som anvender tjenestene og produktene våre.

Dette er Proffs personvernerklæring, som har blitt utarbeidet for å avklare Proffs stilling til personvernspørsmål og behandling av personopplysninger. Vi verner om integriteten til kundene og brukerne våre, og vi behandler personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning, herunder personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) og andre gjeldende nasjonale personopplysningslover i Sverige, Danmark, Finland, Norge og Polen («personopplysningsloven»). Vi har som mål å opprettholde et høyt beskyttelsesnivå for personopplysninger.

Denne personvernerklæringen gjelder alle Proffs tjenester. For visse tjenester og produkter levert av Proff kan det finnes særskilte vilkår for behandling av personopplysninger. Disse vilkårene får du informasjon om når du bruker de aktuelle tjenestene/produktene.

 1. Generell beskrivelse av hvordan vi behandler opplysninger

Proff samler inn personopplysninger for blant annet å kommunisere med og oppfylle våre forpliktelser overfor kunder og brukere i samsvar med inngåtte avtaler, samt for å forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene. Dessuten samler vi inn personopplysninger for å vise tilpasset innhold og markedsføring til deg. Videre samler vi også inn personopplysninger for å administrere tjenestene og sørge for at du får tilgang til dem, svare på henvendelser til kundeservice og rette opp feil. Vi oppbevarer personopplysningene så lenge som det er nødvendig for å oppnå behandlingsformålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Når personopplysningene ikke lenger er relevante for formålene de ble samlet inn for, sletter eller anonymiserer vi dem, inkludert eventuelle logger eller annen sikkerhetskopiert informasjon.

Med mindre du har blitt informert av Proff om at opplysningene skal behandles på en annen måte, behandler Proff personopplysningene bare til formålene de er samlet inn for, og i samsvar med denne personvernerklæringen og relevant lovgivning. Når du ønsker å bruke særskilte produkter og tjenester levert av Proff, kommer du kanskje i visse tilfeller til å motta tilleggsinformasjon om annen behandling av personopplysninger.

 1. Hvilke opplysninger samles inn, og til hvilket formål?

Nyttetjenest for det norske næringsliv

Proff er en nyttetjeneste for det norske næringsliv. Proff leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Tilpasset og relevant annonsering

Produktene og tjenestene våre inneholder tilpassede annonser som leveres av Proff samt kundene og/eller samarbeidspartnerne våre. Vi kan derfor samle inn informasjon om hvordan du som bruker anvender produktene og tjenestene våre. Informasjonen benyttes av oss til å vise deg tilpasset innhold og annonsering, eller for at våre samarbeidspartnere skal kunne vise denne typen innhold og annonsering. Proff sammenkobler også databaser når vi behandler opplysningene, for å gjøre det mulig å profilere annonsene.

Du kan nekte oss å behandle data om deg i forbindelse med at vi tilpasser annonser på nettstedene. For å si nei til tilpassede annonser på nettsiden: velg “Samtykke” i bunnen av siden, og kryss av dine valg.

Direktemarkedsføring

Vi bruker personopplysninger til direktemarkedsføring i samsvar med lov og praksis. Vi kan også overføre slike personopplysninger til en tredjepart som ønsker å tilby deg direktemarkedsføring. I noen tilfeller behandles personopplysninger med det formål å tilby andre tjenester enn Proffs egne tjenester. I slike tilfeller kan Proff behandle personopplysningene på vegne av en tredjepart og i samsvar med instruksjonene fra denne tredjeparten, for eksempel annonsepartnerne våre.

Statistiske formål

Proff kan samle inn informasjon om hvordan du som bruker anvender produktene og tjenestene. Vi bruker informasjonen til å analysere søkeatferden for statistiske formål og markedstrender, samt til å estimere fremtidig etterspørsel – slik at vi kan utvikle tjenestene og produktene våre.

Vi samler også inn informasjon for at vi skal kunne forbedre produktene og tjenestene og gjøre dem mer brukervennlige, kontrollere at de fungerer som de skal, og innhente informasjon om krasj. Slike opplysninger samles inn ved hjelp av Google analytics gjennom informasjonskapsler som ikke inneholder personopplysninger. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du kan blokkere dem, i vår policy for informasjonskapsler [kobling]. For eksempel bruker vi IP-adresser for å kunne diagnostisere problemer på serverne og nettverkene og for å administrere nettstedene. Vi bruker også IP-adresser for statistiske formål.

Tekniske data om enheten

Proff samler også inn teknisk informasjon om enheten og internettilkoblingen din, for eksempel informasjon som genereres av servicelogger og andre verktøy, inkludert informasjon om operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler og unike identifikatorer, slik at vi kan verifisere informasjonen og forbedre og optimalisere personlige tilbud til kundene og brukerne våre.

Forebygge misbruk

For å forebygge, begrense og etterforske ulike former for internettmisbruk bruker vi også personopplysninger knyttet til brukeraktiviteten og tekniske data.

Samtykke til behandling av personopplysninger

Når loven krever at det innhentes samtykke for behandling av visse typer personopplysninger eller for visse behandlingsformer, vil alltid slikt særskilt samtykke innhentes fra deg før behandlingen igangsettes.

Sensitiv informasjon og personer under 13 år

Vi hverken samler inn eller behandler personopplysninger som kan anses som sensitive, for eksempel helseopplysninger eller personnummer. Tjenestene våre er ikke ment å benyttes av personer under 13 år, og Proff samler ikke bevisst inn personopplysninger om personer under denne alderen. Hvis du blir oppmerksom på at barnet ditt har gitt oss personopplysninger uten ditt samtykke, ber vi deg kontakte oss på [ange relevant kontaktinformation].

Plassbaserte tjenester

For at Proff skal kunne tilby deg plassbaserte produkter og tjenester, kan vi samle inn, bruke og overføre spesifikke plasseringsopplysninger, inkludert sanntidsinformasjon om den geografiske plasseringen til datamaskinen eller enheten din. Vi bruker ulike teknologier til å bestemme posisjonen, for eksempel GPS, Bluetooth og IP-adresse, sammen med Wi-Fi-soner og mobilmastplasseringer.

Dette hjelper oss med for eksempel å tilby deg søk basert på geografisk posisjon, trafikkinformasjon i sanntid og veibeskrivelser. Dessuten gir det oss muligheten til å gi deg informasjon og tilbud fra kundene våre.

 1. Utlevering av personopplysninger til en annen part

Overføring innenfor Proff-konsernet

Proff kan overføre personopplysninger til underleverandører dersom vi anser dette som nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde eller bruker. Underleverandørene våre må alltid undertegne en databehandleravtale med Proff, og denne avtalen sikrer et tilfredsstillende beskyttelsesnivå for personopplysningerne.

Våre samarbeidspartnere

Proff kan utlevere informasjon om hvordan du søker i tjenestene og produktene, til våre samarbeidspartnere (nærmere bestemt Adform). Vi kan også utlevere slik informasjon til samarbeidspartnerne våre for å påvise interesse for en bestemt annonse eller kampanje. Vi samler ikke inn informasjon eller viser annonser basert på informasjon som kan identifisere deg, uten ditt samtykke.

Vi utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er pålagt å gjøre det i henhold til gjeldende lover.

Personopplysninger kan imidlertid overføres til og behandles av tredjepartsleverandører som utfører tjenester for Proff (databehandlere), for å gjøre det mulig for disse selskapene å utføre tjenestene som Proff har bedt om. Bare personopplysninger som er nødvendige for å oppnå ovennevnte formål, blir utlevert til disse selskapene. Alle tredjepartsleverandører må følge våre instruksjoner og alle gjeldende databehandleravtaler samt eventuelle andre avtaler som er inngått mellom Proff og tredjepartsleverandørene, og de må gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene.

Offentlige myndigheter

Proff kan utlevere personopplysninger til en tredjepart, herunder politiet eller en annen offentlig myndighet, i forbindelse med strafferettslig etterforskning eller i andre tilfeller der Proff er pålagt å utlevere slike opplysninger i henhold til lov eller myndighetsbeslutning.

 1. Sikkerhet og integritet

Nettsteder som eies og kontrolleres av Proff, har et høyt sikkerhetsnivå. Dette sikrer personopplysninger som befinner seg under Proffs kontroll. Proff behandler personopplysninger kun for de formålene som de ble samlet inn for, og som står oppført ovenfor. Personopplysningene er kun tilgjengelige for autoriserte medarbeidere med en stilling som innebærer at de må behandle disse opplysningene. Personopplysninger behandles ikke lenger enn det som er nødvendig i forbindelse med det spesielle formålet. Vi overholder fullt ut lovfestede lagringskrav og våre interne lagringskrav.

Proff har gjennomført egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre dine personopplysninger, slik at kun autoriserte personer får tilgang til dem. Vi har også vedtatt interne retningslinjer for sikker behandling av personopplysninger.

 1. Rettslig grunnlag

Proff legger stor vekt på kun å behandle personopplysninger i samsvar med relevant personvernlovgivning. Vi behandler personopplysningene dine når det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt vi har inngått med deg, behandle kundekrav og levere tjenester gjennom Proffs kundeservice. Vi behandler også personopplysninger når vi har en berettiget interesse, for eksempel av å vise markedsføring direkte til deg. Hvis det er nødvendig, ber vi om ditt samtykke.

 1. Hvor behandles opplysningene dine?

Vi behandler primært personopplysninger på servere innenfor EU/EØS. I enkelte tilfeller må vi imidlertid kanskje overføre informasjonen din fra et sted innenfor EU/EØS. I land utenfor EU/EØS er kanskje beskyttelsesnivået for personopplysninger lavere enn det som tilbys innenfor EØS. Hvis dette er tilfelle, gjennomfører vi egnede tiltak under personvernforordningen for å beskytte og sikre personopplysningene. Når vi overfører personopplysninger internasjonalt, er det basert på EU-kommisjonens standardkontraktsvilkår. Disse vilkårene finner du her.

)

 1. Eksterne koblinger

Proffs nettsteder og mobilapper kan inneholde koblinger til eksterne nettsteder eller tjenester som ikke kontrolleres av Proff. Hvis du følger en kobling til et eksternt nettsted, anbefaler vi at du leser dette nettstedets prinsipper for behandling av personopplysninger og bruk av informasjonskapsler.

 1. Hva er dine rettigheter og valg?

Vi er juridisk forpliktet til å sikre at opplysningene dine er korrekte og oppdaterte, og vi ber deg hjelpe oss med å overholde denne forpliktelsen. Sørg for å informere oss (via kundeservice) om eventuelle endringer i opplysningene/preferansene dine.

Du kan til enhver tid gjøre bruk av dine rettigheter over personopplysningene vi behandler:

 • Rett til tilgang og retting: Du har rett til å be om tilgang til personopplysningene om deg. Dette inkluderer for eksempel retten til å bli informert om hvorvidt det behandles personopplysninger om deg, hvilke personopplysninger som behandles, og formålet med behandlingen. Du har også rett til å be om at feilaktige eller ufullstendige personopplysninger rettes. Last ned og fyll inn dette skjemaet for å få et registerutdrag.
 • Rett til å protestere: Du har rett til å protestere mot visse typer behandling av personopplysningene dine, for eksempel mot behandling til markedsføringsformål eller andre typer behandling basert på berettigede interesser.
 • Rett til å slette: Du kan også be om at personopplysningene dine slettes hvis de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, hvis behandlingen er ulovlig, eller hvis opplysningene må slettes for å gjøre det mulig for oss å overholde et rettskrav. Last ned og fyll inn dette skjemaet for å be om at informasjonen din fjernes.
 • Rett til dataportabilitet: Hvis personopplysninger om deg som du selv har oppgitt, behandles automatisk med ditt samtykke eller i samsvar med en kontrakt mellom deg og Proff, kan du be om å motta opplysningene i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å overføre personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig dersom dette er teknisk mulig.
 • Rett til å trekke tilbake samtykket: Dersom behandlingen bygger på samtykke, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket til slik behandling.
 • Rett til å velge bort markedsføring: Når vi sender deg markedsføringsmateriale, gir vi deg også muligheten til å velge bort fremtidig markedsføring. Du kan også velge bort markedsføring når som helst ved å kontakte oss.

Hvis du ønsker å sende inn en klage til en nasjonal tilsynsmyndighet angående behandlingen av personopplysningene dine, kan du gjøre det ved å kontakte den lokale personvernmyndigheten («lokal» betyr der du bor eller arbeider, eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted). Den relevante myndigheten er (www.datatilsynet.no) i Norge, Datainspektionen (www.datainspektionen.se) i Sverige samt Datatilsynet (www.datatilsynet.dk i Danmark).

 1. Endringer i personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Derfor anbefaler vi at du regelmessig besøker denne nettadressen og leser nyeste versjon av personvernerklæringen. Datoen for den nyeste versjonen vises øverst i denne personvernerklæringen.

 1. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller betenkeligheter angående våre retningslinjer for personvern, kan du kontakte Proffs kundeservice. Proff-konsernet har også utnevnt et personvernombud.

Du kan sende epost til personvernombudet på privacy.officer@proff.no