Arbeidslivskriminalitet

Kan politiet banke på din dør?

Er du sikker på at du ikke indirekte er involvert i svart arbeid? Og er du sikker på at du har gjort alt du kan for unngå at du er det?

Regjeringen la nylig frem en 20 punkts handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet. Det er ikke uten grunn at innsatsen økes. I fjor anslo noen eksperter at den svarte økonomien i Norge er på 420 milliarder kroner, eller 14 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). Sannsynligvis er beløpet er langt høyere.

Finner stadig nye veier

Kriminaliteten ser dessverre ut til å være økende. De kriminelle miljøene finner stadig nye veier for å unndra skatter og avgifter. Nettverkene er langt mer sofistikert bygd opp enn bare for få år siden. Dermed er de også langt vanskeligere å avsløre ifølge skattemyndighetene. I tillegg følger det mye kriminalitet i kjølvannet av den svarte økonomien.

– Vi gjorde det som var mulig

Bygg- og anleggsbransjen er erfaringsmessig hardt rammet av arbeidslivskriminalitet. Flere avsløringer det siste året har vist det. Ikke minst innenfor malerbransjen. Nå blir et norsk malerfirma trukket for retten tiltalt for uaktsomt heleri fordi de etter politiets mening har bidratt til å skjule bruk av svart arbeidskraft hos underleverandøren. Til Aftenposten sier styrelederen i holdingselskapet som eier malerfirmaet: – Vi mener vi ikke har gjort noe feil og har fulgt regelverket. Påtalemyndigheten mener firmaet burde ha vært klar over at det i leddene under foregikk ulovligheter. Ved ikke å sjekke opp underleverandøren godt nok, har virksomheten fått et direkte utbytte fra andres ulovligheter, mener politiet.

Kikker norske firmaer i kortene

Politiet har varslet at de når går løs på veletablerte norske selskaper som de mistenker har brukt useriøse underleverandører. Hva vet du egentlig om underleverandørene dine? Det kan hende at de opptrer svært så seriøst overfor deg og ditt, men hva skjer i leddene bakover i næringskjeden?

Reduser risikoen

Det er nesten ikke mulig å gardere seg mot alt, men du kan redusere risikoen for å havne i trøbbel når det gjelder svart arbeid. Det første du må sjekke når du inngår en avtale, er om leverandøren din har planer om å bruke andre underleverandører eller utenlands arbeidskraft. Eller om leverandøren har bestemt seg for å leie inn arbeidskraft for å kunne være leveringsdyktig. Har leverandøren tenkt å bruke egen arbeidskraft, begrenser det i stor grad hva du behøver å undersøke. Er du utrygg på leverandøren, bør du be om regnskap for siste kvartal. Skal du bruke en leverandør og levere produktet eller tjenesten videre, er det kanskje enda viktigere å sikre seg. I kontrakter av noe omfang bør du sikre deg en egenerklæring fra leverandøren. Du kan aldri garantere deg mot en konkurs, men du kan lytte etter faresignaler.