Konkursprediksjon i anbudssammenheng

Proff Forvalt viser sannsynlighet for at en bedrift går konkurs.

Analysen er basert på statistisk regresjon. Det vil si at man ved hjelp av de harde fakta om tidligere konkurser finner ut hvor stor sannsylighet det for at en bedrift, med deres regnskapstall, går konkurs.
Med konsesjon til å drive kredittvurdering, gir Proff Forvalt deg en kredittrangering som er spesialdesignet for våre brukere. Den vil indikere om det er lav, moderat, høy eller ekstremt høy risiko for at en bedrift vil gå konkurs. Kredittraten er basert på nøkkeltall fra alle innleverte årsregnskap.

Sannsynlighet

Sannsynligheten for at et firma går konkurs avhenger av mange faktorer. Denne modellen baserer seg kun på firmaets regnskapstall, og kan dermed ikke ene og alene si om et firma er på vei til å gå konkurs. Proff Forvalt tar forbehold om feil i regnskapstallene, som medfører at ratingen ikke blir korrekt.

Modellen baserer seg på tre ulike former av prediksjon:
– Kortsiktig konkursprediksjon (viser sannsynlighet for at selskapet skal gå konkurs i løpet av 1 år)

– Mellom-/langsiktig konkursprediksjon  (viser sannsynlighet for at selskapet skal gå konkurs i løpet av 2 år)

– Langsiktig konkursprediksjon  (viser sannsynlighet for at selskapet skal gå konkurs i løpet av 3 år)

Finnes det kredittsjekk for enkeltpersonsforetak?

Enkeltpersonsforetak trenger som regel ikke levere inn årsregnskap, derfor er de vanskeligere å kredittvurdere. I slike tilfeller må du gjøre en kredittsjekk på innehaveren av enkeltpersonsforetaket. Proff Forvalt har derfor tatt med innehavers ligningstall i oversikten, slik at du kan benytte det som grunnlag for kredittvurderingen. Sjekk betalingsanmerkninger for å være sikker på at det er en betalingsvillig person og ikke en konkursrytter.

Husk at du kan utføre gratis kredittsjekk på Proff Forvalt i 7 dager.