Kraftig økning i antall konkurser

Nettavisen kan i dag fortelle om Jan, Per og Bjørn som oftere går konkurs. Dersom disse bor i Buskerud ser statistikken enda svartere ut , der det er den største prosentvise økning i antall konkurser.

Data er levert ved hjelp av listeuttrekk fra Proff Forvalt, der det er mulighet for å bestille skreddersydde lister.

Her har du mulighet for å selv få tilgang til å trekke ut lister til Excel.

Les artiklene om tema på nettavisen, der Tore Ødegård – direktør for B2B i Norge uttaler seg om fakta:

Jan, Per og Bjørn som oftere går konkurs

Kraftig økning i antall konkurser