November 2015 – Konkurser, tvangsavviklinger og nyetableringer

Her finner du tallene for konkurser, tvangsavviklinger og nyetableringer for november måned 2015, sammenliknet mot samme periode i fjor basert på fylke.

* Konkurs tall er basert på status konkurs og tvangsavviklet.
* Nyetableringer er basert på registreringsdato.

November 2015
icon-nyetabl
Nyetableringer
Totalt
7955 
icon-konk
Konkurser
Totalt
423 
Fylke Nov. 2015 Nov. 2014 Endring Nov. 2015 Nov. 2014 Endring
Akershus 907 840 +67 53 55 -2 ic-down
Aust-Agder 158 164 -6 9 10 -1 ic-down
Buskerud 402 338 +64 25 17 +8 ic-up
Finnmark 120 100 +20 ic-up 3 3
Hedmark 236 230 +6 ic-up 11 10 +1 ic-up
Hordaland 784 762 +22 ic-up 52 38 +14 ic-up
Møre og Romsdal 338 324 +14 ic-up 29 16 +13 ic-up
Nordland 285 282 +3 ic-up 16 10 +6 ic-up
Nord-Trøndelag 174 159 +15 ic-up 13 5 +8 ic-up
Oppland 273 215 +58 ic-up 8 13 -5 ic-down
Oslo 1495 1554 -59 ic-down 59 66 -7 ic-down
Rogaland 609 659 -50 ic-down 28 43 -15 ic-down
Sogn og Fjordane 122 149 -27 5 8 -3 ic-down
Svalbard 3 6 -3
Sør-Trøndelag 416 430 -14 ic-down 22 25 -3 ic-down
Telemark 252 242 +10 28 15 +13
Troms 198 262 -64 ic-down 8 12 -4 ic-down
Vest-Agder 283 244 +39 12 8 +4
Vestfold 322 286 +36 18 13 +5
Østfold 407 391 +16 24 15 +9

Ønsker du eldre konkurstall, vennligst ta kontakt med en kundekonsulent
Mer informasjon om de nevnte bedriftene kan du finne på www.forvalt.no eller www.proff.no