Ny bransjeinndeling på Proff Forvalt

NACE-bransjer kan fort bli vanskelig og uoverskuelig å forholde seg til.
Vi har gjort det enklere og har nå koplet Proff bransjer mot NACE-bransjer, slik det er enkelt å velge f.eks. bransje “Transport”, som da dekker over fler NACE-bransjer i ett søk.

Treff i Proff-bransjer
Andre transportmidler
Andre transportmidler – reparasjon og vedlikehold
Gods- og varetransport
Passasjertransport
Rørtransport
Shipping og sjøtransport
Transport
Transportanlegg
Transportbånd
Transportutstyr
Transportøkonomisk rådgivning

Relaterte Proff-bransjer
Maskiner og utstyr
Jernbane og sporvei
Drosjer