Oktober 2015 – Konkurser, tvangsavviklinger og nyetableringer

Her finner du tallene for konkurser, tvangsavviklinger og nyetableringer for oktober måned 2015, sammenliknet mot samme periode i fjor basert på fylke.

* Konkurs tall er basert på status konkurs og tvangsavviklet.
* Nyetableringer er basert på registreringsdato.

Oktober 2015
icon-nyetabl
Nyetableringer
Totalt
7931 
icon-konk
Konkurser
Totalt
525 
Fylke Okt. 2015 Okt. 2014 Endring Okt. 2015 Okt. 2014 Endring
Akershus 842 875 -33 ic-down 65 56 +9 ic-up
Aust-Agder 146 147 -1 4 17 -13 ic-down
Buskerud 467 369 +98 42 24 +18 ic-up
Finnmark 109 109 10 5 +5 ic-up
Hedmark 235 251 -16 12 9 +3 ic-up
Hordaland 748 754 -6 ic-down 53 42 +11 ic-up
Møre og Romsdal 337 341 -4 ic-down 20 22 -2 ic-down
Nordland 284 283 +1 ic-up 18 25 -7 ic-down
Nord-Trøndelag 166 165 +1 ic-up 3 12 -9 ic-down
Oppland 209 231 -22 ic-down 7 13 -4 ic-down
Oslo 1663 1540 +123 ic-up 149 115 +34 ic-up
Rogaland 624 636 -12 ic-down 25 37 -12 ic-down
Sogn og Fjordane 137 123 +14 ic-up 4 9 -5 ic-down
Svalbard 1 4 -3
Sør-Trøndelag 476 415 +61 22 30 -8 ic-down
Telemark 264 221 +43 20 20
Troms 248 250 -2 ic-down 11 21 -10 ic-down
Vest-Agder 279 285 -6 ic-down 14 16 -2 ic-down
Vestfold 327 345 -18 ic-down 22 24 -2 ic-down
Østfold 402 403 -1 ic-down 19 27 -8 ic-down

Ønsker du eldre konkurstall, vennligst ta kontakt med en kundekonsulent
Mer informasjon om de nevnte bedriftene kan du finne på www.forvalt.no eller www.proff.no