Resultat – brukerundersøkelse mars 2014

I arbeidet med å forbedre produktet og kundeservicen, samt introdusere nye muligheter på tjenesten, er vi helt avhengig av tilbakemelding fra våre brukere.

Vi har mottatt tilbakemelding fra ca 400 brukere (ca 10% av alle registrerte brukere), noe vi er svært fornøyde med.

De 3 viktigste tilbakemeldingene vi har fått er:stats

  • Ca 96 % er fornøyd/svært fornøyd med tjenesten. – Dette er et meget bra resultat og tyder på at produktet fungerer iht. forutsetningene
  • Ca 43 % har anbefalt tjenesten til andre – Fornøyde brukere er den beste markedsføring vi kan få
  • 125 forslag til forbedringer av tjenesten – Her er det mange gode innspill som vi vil ta med videre i vår produktutvikling

Vi vil takke alle som har deltatt i brukerundersøkelsen! Blant de som har oppgitt sin e-postadresse, har vi trukket en vinner av iPad mini “som takk for hjelpen”.

Vi vil takke alle som har deltatt i brukerundersøkelsen! Blant de som har oppgitt sin e-postadresse, har vi trukket en vinner av iPad mini “som takk for hjelpen”.

Vinneren ble

Thorleif K. Lie (Ølen Betong AS)
Ivar Aasensgt. 8
5531 Haugesund