Vil øke nyskapingen i Sogn og Fjordane

Månedstallene fra Proff Forvalt viser at antall nyetableringer falt med 31 prosent i Sogn og Fjordane i mars 2016 i forhold til året før.

I mars 2016 ble det etablert 99 bedrifter i Sogn og Fjordane, mot 143 i samme periode året før. Bare Finnmark hadde lavere etableringstakt enn fjordfylket i mars.

Antall konkurser og tvangsavviklinger falt med 50 prosent – fra 10 til 5 bedrifter.

For landet under ett havnet antall nyetableringer i mars 2016 på 6 739 – en nedgang på syv prosent i forhold til samme periode i 2015. En tidlig påske må nok tilskrives noe av fallet i antall etableringer.

Antall konkurser og tvangsavviklinger falt med 7,7 prosent i mars 2016. Totalt ble det registrert 478 konkurser og tvangsavviklinger i perioden.

Avsløre konkursryttere på Proff Forvalt.

Starter for få nye

Selv om Sogn og Fjordane ikke var alene om å oppleve fall i antall nyetableringer i mars, peker fylket seg ut.

Assisterende fylkesdirektør for næring i Sogn og Fjordane fylkeskommune, Endre Høgalmen, forteller at det skjer mye spennende innen etablerte bedrifter i fylket. Og at det er et godt driv i store deler av næringslivet.

– Vi er ikke så avhengige av oljerelatert virksomhet, og har dermed ikke opplevd den reduksjonen i aktivitet som vi ser sør for oss, sier Høgalmen.

Han påpeker at det er få bedrifter som går konkurs i Sogn og Fjordane, og at marstallene tyder på en ytterligere nedgang.

– På den andre siden starter vi for få nye bedrifter. Det er flere fylker som har dårlige mars-tall med tanke på nyetableringer, men vi ser over tid at vi ikke får frem tilstrekkelig med nye bedrifter. Dette til tross for god innsats av de offentlige hjelperne som Innovasjon Norge, fylkeskommunen, kommuner og næringsselskap, sier Høgalmen.

Han legger til at fylkeskommunen de siste årene har arrangert etablererkurs for de som vil starte sin egen bedrift.

– Om lag 210 personer har gjennomført disse kursene fra 2012 til 2015. Sammen med innovasjon Norge tilbyr vi nå en nyutviklet etablereropplæring som består av grunnleggende etablererkurs, og temakurs innen blant annet økonomi/regnskap samt markedsarbeid og salg, forteller Høgalmen.  

Mot strømmen i sør

Oslo troner som vanlig øverst når det gjelder antall nyetablering og konkurser.

Mot strømmen i mars, finner vi Vest-Agder som kan notere seg for en vekst i antall etableringer på 17 prosent i forhold til mars 2015. Kun Aust-Agder og Rogaland havnet på plussiden. Resten av fylkene har i varierende grad nedgang i antall etableringer.

I tillegg til Sogn og Fjordane hadde både Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Østfold og Oppland tosifret nedgang i antall etableringer.

Nordland utpeker seg som vinner nå det gjelder reduksjon i antall konkurser, med mer enn en halvering i forhold til samme periode i fjor. I motsatt ende finner vi Telemark som opplevde en økning i antall konkurser og tvangsavviklinger med 89 prosent. Men 17 konkurser er likevel et beskjedent antall.

Her finner du tallene for konkurser, tvangsavviklinger og nyetableringer for mars måned 2016, sammenliknet mot samme periode i fjor basert på fylke.

* Konkurs tall er basert på status konkurs og tvangsavviklet.
* Nyetableringer er basert på registreringsdato.

Mars 2016
icon-nyetabl
Nyetableringer
Totalt
6739

(Mar. 2015 – 7245)

icon-konk
Konkurser
Totalt
478

(Mar. 2015 – 518)

Fylke Mar. 2016 Mar. 2015 Endring Mar. 2016 Mar. 2015 Endring
Akershus 783 837 -54 ic-down 64 75 -11 ic-down
Aust-Agder 129 123 +6 9   9
Buskerud 357 362 -5 ic-down 31 23 +8
Finnmark 85 92 -7 ic-down 5 3 +2
Hedmark 205 208 -3 ic-down 12 11 +1
Hordaland 666 704 -38 ic-down 56 36 +20
Møre og Romsdal 275 341 -66 ic-down 15 29 -14 ic-down
Nordland 223 279 -56 ic-down 15 33 -18 ic-down
Nord-Trøndelag 141 180 -39 ic-down 7 8 -1 ic-down
Oppland 211 240 -29 ic-down 20 14 +6
Oslo 1300 1414 -114 ic-down 71 83 -12 ic-down
Rogaland 560 557 +3 ic-up 47 40 +7
Sogn og Fjordane 99 143 -44 ic-down 5 10 -5 ic-down
Svalbard 8 1 +7 ic-up
Sør-Trøndelag 375 400 -25 ic-down 27 22 +5
Telemark 199 199 17 9 +8
Troms 190 209 -19 ic-down 11 21 -10 ic-down
Vest-Agder 281 240 +41 ic-up 23 17 +6
Vestfold 315 317 -2 ic-down 19 25 -6 ic-down
Østfold 337 399 -62 ic-down 24 50 -26 ic-down

Ønsker du eldre konkurstall, vennligst ta kontakt med en kundekonsulent.
Sjekk betalingsanmerkninger og kredittsjekk firma på Proff Forvalt.