Personvern

Proff Forvalts databehandlingsprosesser og ivaretakelse av ditt personvern er beskrevet i Proffs personvern-policy. Du kan når som helst be om innsyn i hvilken informasjon Proff Forvalt har registrert om deg.
Klikk på knappen nedenfor for å åpne vår innsynsportal. Du får svar innen 30 dager.

Be om innsyn/sletting i lagrede data

NB! Offentlig data om bedrifter og rolleinnehavere, som gjengis på Proff Forvalt, vil ikke bli slettet. Proff Forvalt behandler offentlige data i henhold til Lov om Enhetsregisteret, Lov om registrering av foretak, Lov om behandling av personopplysninger kapittel II og III, Stortingsproposisjon 56 LS (2017-2018) kapittel 6, og Europaparlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 (GDPR).

Proff Forvalt håndterer data i følgende kategorier:

Offentlig foretaks- og rolledata

DATAFELT GDPR-FORMÅL BESKRIVELSE PROFF FORMÅL LOVHENVISNING
Navn Artikkel 6 e Foretaksnavn og navn til offisiell rolleinnehaver Identifisering av juridisk enhet Lov om Enhetsregisteret §5 – §7
Adresse Artikkel 6 e Foretakets adresse og adresse til offisiell rolleinnehaver Identifisering av juridisk enhet Lov om Enhetsregisteret §5 – §7
E-postadresse Artikkel 6 e E-postadresse registrert i offentlige registre Identifisering av- og kommunikasjon med juridisk enhet Lov om Enhetsregisteret §5 – §7
Telefonnummer Artikkel 6 e Telefonnummer registrert i offentlige registre (vasket mot reservasjonsregisteret) Identifisering av- og kommunikasjon med juridisk enhet Lov om Enhetsregisteret §5 – §7
Fødselsdato/år Artikkel 6 e Offisiell rolleinnehavers fødselsdato/-år Identifisering av juridisk enhet Lov om Enhetsregisteret §5 – §7
Kjønn Kjønn til offisiell rolleinnehaver Brukes til statistiske formål samt for identifisering av juridisk enhet (fysisk person) Lov om behandling av personopplysninger §8 d)
Kartkoordinater Artikkel 6 e Utledes fra adresse (se ovenfor) Visning av juridisk enhets beliggenhet i kart Lov om Enhetsregisteret §5 – §7
Likningsopplysninger Likningsopplysninger fra skatteetaten, til utlevering av likningsopplysninger på selskapsform «ENK»NB! Dette utløser et gjenpartsbrev. Til visning av llikningsopplysninger på selskapsform «ENK»– NB! Dette utløser et gjenpartsbrev, samt oppslag er kun tilgjengelig på tjenesten Forvalt.no som er en lukket tjeneste. Innhentning av likningsopplysninger må skje med saklig grunn Konsesjon fra Datatilsynet

Kundedata

DATAFELT GDPR-FORMÅL PROFFS FORMÅL LOVHENVISNING
Navn Artikkel 6 a + b Oppfylle kontrakt Lov om behandling av personopplysninger §8 a) + b)
Adresse Artikkel 6 a + b Oppfylle kontrakt Lov om behandling av personopplysninger §8 a) + b)
E-postadresse Artikkel 6 a + b Oppfylle kontrakt Lov om behandling av personopplysninger §8 a) + b)
Telefonnummer Artikkel 6 a + b Oppfylle kontrakt Lov om behandling av personopplysninger §8 a) + b)