Gründerånden lever i Rogaland

Månedstallene fra Proff Forvalt viser at det var 29,5 prosent flere nyetableringer i februar 2016 enn året før i oljefylket Rogaland. (les mer…)

Ny bransjeinndeling på Proff Forvalt

NACE-bransjer kan fort bli vanskelig og uoverskuelig å forholde seg til.
Vi har gjort det enklere og har nå koplet Proff bransjer mot NACE-bransjer, slik det er enkelt å velge f.eks. bransje “Transport”, som da dekker over fler NACE-bransjer i ett søk.

Treff i Proff-bransjer
Andre transportmidler
Andre transportmidler – reparasjon og vedlikehold
Gods- og varetransport
Passasjertransport
Rørtransport
Shipping og sjøtransport
Transport
Transportanlegg
Transportbånd
Transportutstyr
Transportøkonomisk rådgivning

Relaterte Proff-bransjer
Maskiner og utstyr
Jernbane og sporvei
Drosjer

Identifisering av reelle rettighetshavere ?

I henhold til hvitvaskingsloven § 5 skal det foretas en risikobasert kundekontroll, og rapporteringspliktige skal kunne påvise at omfanget av utførte tiltak er tilpasset den aktuelle risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering.
Proff Forvalt kan enkelt hjelpe deg med å identifisere reelle rettighetshavere.

(les mer…)