Konkursprediksjon i anbudssammenheng

Proff Forvalt viser sannsynlighet for at en bedrift går konkurs.

Analysen er basert på statistisk regresjon. Det vil si at man ved hjelp av de harde fakta om tidligere konkurser finner ut hvor stor sannsylighet det for at en bedrift, med deres regnskapstall, går konkurs.
Med konsesjon til å drive kredittvurdering, gir Proff Forvalt deg en kredittrangering som er spesialdesignet for våre brukere. Den vil indikere om det er lav, moderat, høy eller ekstremt høy risiko for at en bedrift vil gå konkurs. Kredittraten er basert på nøkkeltall fra alle innleverte årsregnskap.

(les mer…)

Etablerings-bonanza i Agder-fylkene

Månedstallene fra Proff Forvalt viser en kraftig økning i antall konkurser på landsbasis. På etableringsfronten troner Agder-fylkene på toppen.

I april 2016 ble det etablert 311 selskaper i Vest-Agder, hele 107 flere enn samme periode året før. Faktisk var det kun storfylkene Oslo og Hordaland som kunne notere seg for flere absolutte nyetableringer enn Vest-Agder i april. Målt i prosentvis økning havnet nabofylket Aust-Agder på topp med 60,7 prosent flere nyetableringer i april 2016 enn året før. Vest-Agder havnet på «kun» 52,5 prosent. (les mer…)

Gründerånden lever i Rogaland

Månedstallene fra Proff Forvalt viser at det var 29,5 prosent flere nyetableringer i februar 2016 enn året før i oljefylket Rogaland. (les mer…)

Ny bransjeinndeling på Proff Forvalt

NACE-bransjer kan fort bli vanskelig og uoverskuelig å forholde seg til.
Vi har gjort det enklere og har nå koplet Proff bransjer mot NACE-bransjer, slik det er enkelt å velge f.eks. bransje “Transport”, som da dekker over fler NACE-bransjer i ett søk.

Treff i Proff-bransjer
Andre transportmidler
Andre transportmidler – reparasjon og vedlikehold
Gods- og varetransport
Passasjertransport
Rørtransport
Shipping og sjøtransport
Transport
Transportanlegg
Transportbånd
Transportutstyr
Transportøkonomisk rådgivning

Relaterte Proff-bransjer
Maskiner og utstyr
Jernbane og sporvei
Drosjer